Kontakt

Dobré Jasle

Zavolajte nám na 0948 409 208 alebo 0903 953 707.
Váš email si prečítame ak nám ho pošlete na info@dobrejasle.sk.
Nájdete nás na Nejedlého 73 v Dúbravke, v Bratislave.

Tešíme sa na Vás.

Bc. Eva Slezákova
Nejedlého 73
841 02 Bratislava
IČO : 47 227 869